Rozvoj obce
Naše ciele

Naše ciele pri snahe o ovplyvňovanie ďalšieho rozvoja Rusoviec nekončia pri rusovskom parku. Máme predstavu o tom, ako by mala obec vyzerať a fungovať. Nakoľko verejné dianie treba ovplyvňovať na všetkých frontoch, budeme sa popri občianskych snahách snažiť túto predstavu presadzovať aj v miestnej politike. Naše priority ohľadom rozvoja obce sú:

Čo sme už urobili

V posledných rokoch sme sa v rámci našej činnosti aktívne snažili uvedené ciele presadzovať: Ako si predstavujeme budúcnosť obce, čo sme už urobili (poslancovanie, komisia, akcia so sídlidkom).