Ako nám môžete pomôcť

Ako občianske združenie fungujeme zásadne na príncípe dobrovoľnosti a neziskovosti. Projekty vedieme najmä na základe grantov. Aj keď väčšina drobnej práce nevyžaduje veľké finančné prostriedky, akonáhle chceme pomôcť s údržbou parku, viesť verejnú diskusiu či zapojenie občanov do rozhodovania o konkrétnej verejnej ploche a podobne, bez istých financií sa nezaobídeme.

Keďže naša súčasná vláda cíti veľkú potrebu kontrolovať mimovládny sektor a má pocit, že dve percentá z daní sa prepierajú na všelijaké ciele, len určite nie na verejnoprospešné aktivity, tak nám na tento rok príjem cez 2 % zrušila (presnejšie povedané, prijímať dve percentá môžu iba združenia s konkrétne špecifikovanými cieľmi - a environmentálne ciele asi nie sú dosť dobré).

A tak zostáva jedine veriť, že budúci rok sa to zasa zmení. Momentálne jediná možnosť, ako podporiť naše združenie, je finančným darom: naše číslo účtu je 0176466605/0900.

Ďakujeme za priazeň a podporu. Uvádzame ešte rozpis, ako sme použili dve percentá z daní za minulé roky.

Použitie dvoch percent z daní z príjmov
Rok 2006 (2 % za rok 2005)
Príjem 20 240,-
Použitie Kúpa krovinorezu na údržbu parku
Rok 2007 (2 % za rok 2006)
Príjem 44 050,-
Použitie Dofinancovanie projektu Rímskeho parčíka a následná údržba parčíka.