Naše poslanie
Letecký pohľad na Rusovce

Naše občianske združenie má za cieľ ovplyvňovať celkové smerovanie rozvoja prímestkej obce Rusovce (mestskej časti Bratislavy) smerom k trvalo udržateľnému spôsobu rozvoja a s dôrazom na zachovanie prírodných hodnôt.

Rusovce majú vo svojom okolí nahromadené neuveriteľné prírodné a historické bohatstvo - rímska Gerulata, lužné lesy, historický kaštieľ a park. Ako to však chodí - čím viac máme, tým menej si vážime. Obec sa v poslednom čase rozvíja najmä smerom do lužného lesa (sídliská rodinných domov typu amerického predmestia), park s kaštieľom chátra. Veľa nechýbalo, aby v Rusovciach, obci s charakterom dediny, nevzniklo sídlisko bytoviek.

Preto našími konkrétnymi cieľmi v Rusovciach je predovšetkým:

Za pár rokov existencie sme už čo-to z uvedených priorít začali uvádzať do života. Viedli sme niekoľko projektov zameraných na zapájanie občanov do rozhodovania (výsledok uspokojivý až príjemný), snažíme sa v rámci možností ovplyvňovať celkové smerovanie rozvoja obce (výsledok zatiaľ silne neuspokojivý), fyzicky upravovať park (kopec odvedenej roboty s viditeľnými výsledkami) aj smerovať jeho budúcnosť (zatiaľ veľké otázniky). Podrobnosti nájdete na ďalších podstránkach týchto webových stránok - ďakujeme za Váš čas :-).