Rusovský park
Park v minulosti
Krátko o parku

Rusovský park svojími historickými a prírodnými hodnotami ďaleko prevyšuje lokálny aj regionálny význam. Aj napriek nie veľmi priaznivému vývoju histórie i ekosystémov v posledných desaťročiach, zachovala si tu príroda ešte stále svoj charakter a napriek ťažko odpustiteľnému ponechaniu chátraniu, rusovský kaštieľ je ešte stále skvostom širokého okolia.

Po druhej svetovej vojne bujnela vegetácia parku ešte zo svojej prapodstaty, pochádzajúcej z čias, keď sa o zámocký park staral celý tím záhradníkov lónyajovského Stephanea. V 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia bol rusovský park a kaštieľ fixným bodom každej významnejšej štátnej návštevy.

Nešetrný prístup ľudí k prírode, totálna absencia odbornej údržby a tiež zmeny v ekosystéme matky Zeme zanechávali však stále hlbšie jazvy na výzore nášho parku. Najhoršie obdobie pre rusovský park nastalo po roku 1989. Neustále prieťahy v kompetenciách o správu parku nám takmer nechali zahynúť tento jedinečný prírodný skvost.

Naše ciele v parku

Naše občianske združenie vzniklo na jeseň roku 2002 ako bezprostredná reakcia na plánované výruby v rusovskom parku. V zmysle cítenia "každý strom má svoju hodnotu, aj keď je už za svojím zenitom", sme sa snažili tieto stromy ochrániť.

Park dnes

Už čoskoro sme však zistili, že takáto ochrana nestačí, pretože rusovský park je vo veľmi zanedbanom stave a potrebuje omnoho viac.

Dnes sme paradoxne my tí, ktorí presadzujú niekedy aj výruby stromov, pretože behom našej činnosti nám začalo byť jasné, že park nie je divočina, avšak takéto zásahy treba plánovať veľmi citlivo - a najmä koncepčne. V parku by sa mali stromy predovšetkým ošetrovať a vysádzať nové, aby bol jeho charakter udržiavaný.

Naša činnosť ohľadom rusovského parku má dve hlavné smerovania:

O brigádnickej činnosti a našich ďalších snahách fyzicky upraviť park si môžete prečítať najviac na podstránke, venovanej našej činnosti v parku a pre park.

Čo sa týka dlhodobého smerovania parku, tu je vec ťažká, pretože vlastníkom parku je ešte stále Správa zariadení úradu vlády, ktorá sa o park prakticky nestará. Predsa však v rámci medzinárodného projektu v roku 2004, ktorý sme my spustili a bežal za našej výraznej pomoci, vznikla štúdia parku, ako by mal v budúcnosti vyzerať. Dnes však všetko závisí najmä od budúceho vlastníka, ktorý je ešte neznámy.