Rusovce
Krátko o Rusovciach

Rusovce je mestská časť Bratislavy, ktorá má spolu s Devínom asi najbohatšie prírodné a historické dedičstvo. V rímskych dobách viedla cez jej územie obchodná cesta z dnešného Maďarska do Rakúska, na území Rusoviec stála rímska vojenská posádka Gerulata. Dominantou Rusoviec je kaštieľ s priľahlým parkom.

Rímska Gerulata

V bezprostrednej blízkosti obce ležia chránené lužné lesy, miesto oddychu a relaxu pre všetkých Bratislavčanov.

Na území Rusoviec sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok. Veľká časť obce je od r. 1990 vyhlásená za pamiatkovú zónu, pretože ide o významnú archeologickú lokalitu, dokumentujúcu osídlenie od praveku po súčasnosť.

Súčasnosť

Dnes sú Rusovce charakterizované okrem historických a prírodných súvislostí aj nekoncepčnou výstavbou. Obec s charakterou dediny v roku 2004 len o vlások unikla výstavbe sídliska bytoviek, keď hrozil skokovitý nárast počtu obyvateľov z asi 2000 na odhadovaných 8000 (bližšie o tom, ako sa Rusovčanom podarilo tieto plány zastaviť, čítajte tu).

Čeľadník v parku

Rusovce ako obec s veľkým prírodným zázemím, ktorá je umiestnená blízko Bratislavy, je veľmi lukratívna pre satelitné bývanie pri veľkomeste. To viedlo v posledných rokoch k výstavbe veľkých "sídlisk rodinných domov" štýlu amerického predmestia, v okrajových častiach obce. Tento nekoncepčný rozvoj, ktorý je navyše smerovaný priamo do lužného lesa, nie je podľa nás najšťastnejší, najmä vzhľadom na jeho rýchle tempo, pretože posúva charakter obce niekam, odkiaľ sa bude len ťažko dostávať.

Pozrite si podstránku Ciele - rozvoj obce, na ktorej sme zhrnuli naše predstavy o ďalšom smerovaní a fungovaní Rusoviec, ktoré sa budeme snažiť presadzovať.