Rimania na Dunaji - anketa

Na tejto stránke si môžete prečítať spracované výsledky ankety, ktorá bežala v apríli a máji 2006 a ktorej cieľom bolo zistiť predstavu Rusovčanov o budúcnosti verejnej plochy optori Miestnemu úradu. Do ankety sa zapojilo 96 občanov.

OBSAH:


Späť na začiatok
1. Aká je vaša predstava o trávení času v parčíku?
Stručný prehľad odpovedí

Posedenie, oddych, čakanie, porozprávanie sa - 25
Množstvo ľudí chce mať možnosť využiť priestor ako príjemné miesto na oddych a komunikáciu s inými pri ceste na úrad, na zmrzlinu, na kúpanie a z kúpania. Takáto funkcia sa u ľudí spája s predstavou zeleného parku s možnosťou posedenia.

Reprezentačné centrum obce, pripomenutie histórie - 18
Dôležité je zvýrazniť, že ide o centrálny priestor obce, ktorý leží na priesečníku dôležitých trás. Ľudia pre tento priestor navrhujú aj prvky, ktoré by informovali o obci, jej histórii a dedičstve či o pamiatkach. (Gerulata); viaceré názory smerovali k téme rímskeho parčíka.

Detské ihrisko, športovisko - 8
Po 4 názory občanov hovorili o využití plochy ako detského alebo ako športového ihriska.

Kultúra, zábava
Ľudia odporúčali využiť priestor na divadlo, koncerty či hranie šachu.

Detaily odpovedí
Rekreačný účel / oddych, posedenie, čakanie na autobus / pred úradom

Miesto oddychu - 25
• Miesto oddychu; myslím, že by stačilo pár lavičiek; predstavujem si to ako miesto, kde si človek v pokoji sadne na lavičku; pekné miesto, na ktoré sa dá pozerať, kde sa dá príjemne posedieť; ako miesto príjemných posedení; Ako oddychová zóna, nejaký parčík; oddychová zóna pre občanov; ako park na oddych s lavičkami a zeleňou; Oddychová zóna pre deti aj dospelých, veľa stromov najmä od cesty; Pre oddych a relax už len kvôli detskému ihrisku oproti; Miesto, kde si rada oddýchnem; Na oddych; Odpočinok a relax; Jednoznačne relax a oddych; Relax; Odpočinková zóna s možnosťou všetkých aktivít, Na odpočinok, aby bol parčík udržiavaný; Všetky varianty + oddych; Oddych, relax, zábava; Mala by to byť oddychová zóna, veľa zelene; Na oddych, relax a pohodu; Príjemné posedenie; Ako park, posedenie, Pri oddychovaní, Minipark s fontánou a lavičkami; Jednoduchý parčík na krátke posedenie dospelých a detí; oddychová zóna vhodná pre rôzne vekové kategórie.

Miesto zastavenia sa na ceste odniekiaľ niekam - 12
• V lete s deťmi po návšteve zmrzliny; príjemné posedenie cestou zo zmrzliny, cestou z jazier, S deťmi; s deťmi cestou na ihrisko, alebo z ihriska, z jazera, prípadne bez detí pri ceste okolo (úrady, pošta); Cestou z nákupu; S deťmi, cestou z nákupu; S deťmi;

Miesto stretávania sa a rozprávania s inými - 7
• Miesto stretávania sa; ako miesto stretnutia s priateľmi; Zároveň by slúžila ako miesto schôdzok pre tunajšiu mládež. Mohli by ju oceniť aj ľudia, ktorí sa náhodou stretnú na pošte a chcú sa porozprávať; pri stretnutí s priateľmi; S kamarátmi posedieť na lavičke a debatiť; Hoci čo, len aby to slúžilo na stretávanie sa ľudí a nebol z toho dom alebo parkovisko

Čakanie na autobus - 6
• Nakoľko je blízko zástavka autobusu, asi sa bude parčík využívať hlavne na čakanie na autobus; Táto zóna by sa dala skvele využiť pri čakaní na autobus v letných mesiacoch; pri čakaní na autobus ; Už by išlo predsa aj o oddychové miesto v parčíku pre návštevníkov MÚ.

Zelený park - 10
• Park. Menšie stromy, lavičky; Park alebo zeleň; Zeleň, kvety; Vo voľnom čase načerpať energiu prírody; Nejaké kry, decentný chodníček, lavičky a fontánka... To by bolo pekné! Viď mapka; pre dôchodcov; Ako park, posedenie, Pri oddychovaní, Minipark s fontánou a lavičkami, Zachovať prvky zelenej plochy a rozviť ju.

Iné
• Mohlo by to byť trochu živšie miesto, ako doteraz.
• Aby prirodzene pôsobilo pekne, užili si ľudia starší aj mladší a mamičky.
• Hlavne pevne dúfam, že to bude miesto aj pre starších ľudí a dôchodcov a nie len pre mladých, nevážiacich si ľudí, ktorí to aj tak všetko zdevastujú.
• Akú majú predstavu trávenia voľného času v "parčíku" organizátori tejto akcie? Rusovce sú prímestská dedina. Beriete to do úvahy?
• Rímsky park nie je zlý nápad, mne by však úplne stačil aj obyčajný. Hlavne vyriešiť, aby pred ním neparkovali autá

Reprezentačný účel / pripomenutie a interpretácia histórie - 18

Centrum Rusoviec - 5
• Toto miesto je centrum Rusoviec a podľa toho by sa malo s tým aj naložiť; Malé centrum Rusoviec; centrum dediny; Podporujem - ale som zatiaľ jediný z poslancov, ktorý namieta proti tomu, aby došlo k presťahovaniu MÚ do PD Dunaj. Totiž - symbióza parčík a oproti MÚ by mala byť zachovaná. Už aj s ohľadom na to, že ide o centrum starých Rusoviec. Samozrejme nie som proti presťahovaniu agendy (útvarov) MÚ do PD Dunaj, ktoré nesúvisia s dochádzaním občanov, ako sú archív, CO z p. / 3

Rímsky parčík, japonská záhrada - 8
• A ak to má byť rímsky parčík, dielka, ktoré to vyjadria. Treba zabezpečiť prístup, t.j. vyhradiť 1 – 2 miesta zo súčasného parkoviska; Cieľom projektu je vybudovať rímsky parčík. ;V strede trávnika by sa mohla nachádzať malá fontánka a na okolí by mohli byť sochy rímskeho štýlu. Po okrajoch by sa mohli nachádzať aj lavičky.; Oddychová zóna, soška polonahého Rimana, veľa zelene, kamenné lavičky, rozvetvené chodníky, mini stolík na šach, odpadkové koše; . Privítal by som niečo z rímskeho štýlu, pretože ten nám zanechal najväčšiu históriu. Popr. niečo na štýl japonskej záhrady; Jednoduchý parčík na krátke posedenie dospelých a detí, a ak to má byť rímsky parčík, dielka, ktoré to vyjadria. Treba zabezpečiť prístup, t.j. vyhradiť 1 – 2 miesta zo súčasného parkoviska; mal by to byť areál vedení v starodávnom ponímaní, teda podľa názvu, ako to asi vyzeralo za čias Rimanov. Možno nejaký hrad (maketa) + využitie prírody- nasadenie stromčekov, niečo pre deti

Interpretácia histórie a dedičstva Rusoviec - 5
• Estetické doplnenie priestoru pred miestnym úradom, kostolom a pred prístupom ku Gerulate; Pre návštevníkov Rusoviec i možno info o dedine; Informácia o histórii tohto miesta; Predstavujem si to ako miesto, kde sa môžu obyvatelia oboznámiť s minulosťou, prítomnosťou a víziou Rusoviec; V kruhu stopy na svetové strany; Možno by sa mohli využiť prvky z archeologických nálezov - vhodne zakomponovať do parku, ktorý by mal slúžiť aj na oddych.

Pre mamičky s deťmi / ihrisko pre deti - 4

• Aj keď si uvedomujem, že pri ceste nemôže byť detské ihrisko, myslím, že by sa malo viac myslieť na mladých ľudí s deťmi. Mamičky nemajú pomaly kam chodiť so svojimi deťmi. Takže budovanie nejakého rímskeho parčíka ma skutočne nezaujíma; Súhlasím s využitím voľného miesta pred miestnym úradom na využitie voľného času. Ako ihrisko pre deti; Detské ihrisko; Táto plocha by sa mohla využiť na oddych a aj mamičky by tam mohli mať svoj kútik pre deti, ihrisko (mini) s lavičkami, príp. fontána

Športovisko - 4

• Ihrisko - malý skatepark - s funboxmi - nejaké občerstvenie; Mohli by sme tam urobiť basketbalové ihrisko, alebo nejaké iné športovisko pre mladých; Ja by som tam vybudoval park pre korčuliarov a skatebordistov + basketbalové koše; S loptou, a lietajúcim tanierom, len tak ležať a bafkať...; pingpongový stôl

Kultúra, zábava - 4

• Zatrávnenú plochu ohraničiť živým plotom (vtáčí zob, hrab obyčajný, tuja). Vsadiť menší altánok na rôzne vystúpenia (napr. detské bábkové divadlo).
• Ja ako hudobník by som určite uvítal - pódium, kde by sa mohla hrať skvelá hudba - napr. jazz; funky; hip-hop, prosto prostredie, kde by sa kde by ľudia mohli straviť voľné chvíle pri dobrej hudbe;
• posedenie, diskusie, čakanie, oddych, prípadne verejné zhromaždenia, mini koncerty a iné kultúrne akcie
• Moja predstava je vytvoriť relaxačnú zónu pre obyvateľov a turistov, to je: lavičky, hry - šachová plocha, a iné

Bez zmeny - 2

• Myslím, že je to OK tak, ako to je.
• Neviem na čo by sa to malo nejako meniť, je to dosť malý priestor, takže zbytočné peniaze.


Späť na začiatok
2. Aké konkrétne prvky by ste v parčíku privítali?
Stručný prehľad odpovedí

Sedenie - 46
Najväčší počet ľudí by chcel mať v parčíku sedenie.

Zeleň a stromy - 31
Veľký dôraz kladú ľudia aj na zeleň a stromy, spomínajú stromy, ktoré by tienili, prípadne zeleň, ktorá by funkčne oddeľovala park od okolitej plochy. Viackrát sa v ankete vyskytla aj podpora kvetov, kríkov či živého plotu.

Vodné prvky - 14
Veľká časť ľudí by privítala v parku vodu – buď ako fontánu, alebo ako piciu fontánu.

Chodníčky a koše
Podľa odpovedí môžeme interpretovať, že ľudia preferujú skôr úzke chodníčky s použitým prírodným materiálom. Pripomínajú aj potrebu košov na odpad /7

Detské ihrisko - 15
Vo viacerých odpovediach spomínali ľudia detské ihrisko, minimálne v podobe prvkov, ktoré možno preliezať alebo umeleckých diel, ktoré môžu deti užívať. Niektorí ľudia spomenuli potrebu dobrého očného kontaktu na susediace ihrisko.

Športové prvky - 11
11 respondentov navrhlo prvky a zariadenie pre rôzne športy – volejbal, basketbal, skating, cyklistiku atď.

Umelecké diela - 10
Viacerí si vedia predstaviť park vyzdobený rôznymi umeleckými prvkami – sochami či plastikami.

Park s historickou témou - 13
Viacerí respondenti navrhli ako nosné spracovanie parku i prvkov v duchu historickej témy, napr. ako rímsky parčík (10) či japonskú záhradu (3).

Interpretácia historického dedičstva
Mnohé názory (7) poukazujú na potrebu informovať ľudí a interpretovať dedičstvo prostredníctvom informačných tabúľ, historických fotografií, orientačných tabúľ, prípadne makiet.

Iné prvky a rady
Medzi nápadmi sa objavili aj slnečné hodiny, pergola, kŕmidlo a napájadlo pre vtáky či plôtik. Ľudia poukázali aj na potrebu prepojenia parku so zeleným pásom v Rusovciach, zákaz vstupu psov

Detaily odpovedí
Sedenie

• Sedenie, lavičky, lavičky, posedenie, pohodlné pevné sedenie (46)
• Hojdačky - lavicové (1)

Zeleň, stromy, kvety

• Stromy , stromy proti hluku, pár stromčekov, stromčeky, tieň od stromov, 2-3 stromy (o 15 – 20 rokov by vytvorili naozaj peknú atmosféru), viac stromov; stromy, ktoré budú dávať tieň; nejaké tie stromy, aby sa park oddelil od cesty, ale aby sa z neho dalo bez problémov naskočiť na bus, keď pôjde, tuje (31)
• Zeleň, trochu zelene, upravená zeleň, prenosná zeleň, viac zelene, zeleňou oddelenú cestu (11)
• Olemované živým plotom, pri zastávke živý plot, kríky, dajaké okrasné kríky, množstvo kosodrevín (8)
• Kvietky, kvety, zeleň v kombinácii s kvetmi; nejaké nezvyčajné kvetiny; nejaké zaujímavé vždyzelené dreviny a na jar tam kvitli cibuľoviny (6)
• Tráva, udržiavaný trávnik (4)
• Skalka - určite vytvoriť skalku - vysadiť skalničkami - sempervivum, ktorá má liečivú moc a Rimania v nej videli silu, ktorá sa postará o potomstvo 2 násobne.

Fontána, voda - 14

• Fontána, nádrž na vodu, napájadlo pre vtákov, minifontánka, v strede betónový kruh, v strede by bolo malá fontánka, prípadne malá socha, okolo kvetiny a pozdĺž betónového kruhu; fontánka (6)
• Pitná fontánka, fontánka s pitnou vodou, malá fontánka; niečo, z čoho sa bude dať v lete piť voda (také zariadenie, aké bývalo na Hviezdoslavovom námestí), fontánky s pitnou vodou (5)
• Bazén, jazierko (so žabami), jazierko (3)

Chodníky

• Chodníčky, chodníky z kameňa; drobné chodníčky boli vysypané drteným kameňom, lemovaných malými, prírodnými uličkami (4)

Osvetlenie

• Osvetlenie na zemi; bársaké lampióny (2)

Ihrisko / priestor pre deti (15)

• Ihrisko pre deti z dreva – preliezky, detské ihrisko, mini ihrisko s hojdačkami, ale na prírodnej forme (drevo), preliezky; niečo na spôsob hradu pre deti; umenie, ktoré sa dá preliezať, najlepšie drevené; niečo drevené na preliezanie pre deti (8)
• Priestor pre hry detí, priestor pre deti; ihrisko pre deti (5)
• Pieskovisko pre deti, hlavne pieskovisko (2)

Sochy a plastiky

• Umelecké dielka, prípadne slúžiace na bezpečnú zábavu deťom; sochy, plastiky, sošky, sochy umelecké, estetická dekorácia; určite nejaké umelecké prvky, najlepšie deťom odolné a niektoré z nich deťom prístupné; umelecké prvky (9)
• Umiestniť z parku bývalé napájadlá pre kone - využiť ako kochlíky

Priestor s historickou témou

• Prvky rímskeho parku sú predsa dané z jeho názvu a histórie; rímska architektúra; umelecké prvky - imitácie z dôb rímskej ríše; posedenie, mini divadlo, slnečné hodiny, jazierko a pod. v rímskom štýle; lavičky v rímskom štýle, smetné koše, a pod; kvety, vodu, posedenie. Aby to malo ten nádych rímskeho obdobia, drevo, kamene; medzi zeleňou rímske kamene; medzi zeleňou a kvetmi chodníky, rímska tematika; niečo zaujímavé, čo by pripomínalo toto (rímske) obdobie; rímsky kôň (môže byť nápaditý - viď Trójsky :-)); autentické (prvky) - veľmi ma fascinuje táto časť našej histórie (10)
• V štýle japonskej záhrady, bonsaje atď.; japonská záhrada (3)

Interpretačné prvky / 7

• Podrobná mapa Rusoviec s vyznačením pamätihodností a zariadení cestovného ruchu a služieb, širšie súvislosti.
• Na celom pozemku zmenšená mapa Rusoviec s dominantami, ktoré k nej nepochybne patria.
• Zmenšené nejaké makety.
• Náučnú tabuľu o histórii Rusoviec, Gerulaty.
• Mapka starorímskej Gerulaty s legendou.
• Viac základných info o Rusovciach a možnostiach kam, kde a kedy ísť.
• Miesto by mohlo byť osadené tabuľami (veľkosť billboardov), ktoré by vlastne boli zväčšené fotografie. Napr. foto zo začiatku 20. Stor., vedľa to isté (alebo podobné) foto z polovice 20.stor. A vedľa foto zo súčasnosti. Vždy to isté miesto, ale vždy v inom čase. Ku každému fotu by mal byť popis min. V slov., maď., nem. Jazyku a určite aj v AJ. Večer by tabule mohli byť osvetlené farebnými svetlami. Časť parčíku by mohla byť vyhradená deťom, ktoré by na tabule (čisté) mohli kresliť svoju predstavu o Rusovciach.

Športové prvky - 11

• Basketbalové ihrisko (streetball), koše, minifutbal, beach volejbal (5)
• Skatepark – rampa, u-rampa (3)
• Šachová plocha, pingpongový stôl
• Zastávka a odpočívadlo pre bicyklistov
• Stojany na bicykle.

Kultúra - 4

• Pódium pre jazz - funky,
• Minidivadlo, miniamfiteáter
• Funboxy, mikrofóny pre kapelu + vybavené pódium

Odpadkové koše - 7

• Odpadkové koše; veľa, veľa odpadkových košov.

Iné

• Slnečné hodiny
• Malý plôtik okolo; samozrejme oplotenie
• Citlivo zakomponované WC
• Kŕmidlá pre vtáky,
• Pergola

Konkrétne popisy priestoru

• Ako oddychovú zónu s lavičkami, kríkmi a kvetmi. Páčilo by sa mi, keby drobné chodníčky boli vysypané drveným kameňom. Ocenil by som, keby sa tu vysadili 2-3 stromy (o 15 – 20 rokov by vytvorili naozaj peknú atmosféru)
• Ako som už uviedol japonská záhrada, množstvo kosodrevín, lemovaných malými, prírodnými uličkami. Alebo na celom pozemku zmenšená mapa Rusoviec s dominantami, ktoré k nej nepochybne patria! Zmenšené nejaké makety a pod.
• Možno niečo na spôsob hradu pre deti, niečo zaujímavé, čo by pripomínalo toto (rímske) obdobie, vysadiť stromčeky, nejaké nezvyčajné kvetiny,
• Zeleňou oddelenú cestu. Niečo drevené na preliezanie pre deti. Niečo, z čoho sa bude dať v lete piť voda (také zariadenie, aké bývalo na Hviezdoslavovom námestí). Stromy, ktoré budú dávať tieň. Stojany na bicykle.
• Umenie, ktoré sa dá preliezať, najlepšie drevené. Stromy nie okrasné (rozumej malé), ale také, čo dávajú tieň.
• Výhľad na ihrisko oproti, aby v parčíku mohli sedieť rodičia a kontrolovať svoje deti na ihrisku.
• Určite nejaké umelecké prvky, najlepšie deťom odolné a niektoré z nich deťom prístupné. Sedenie by bolo vítané, časť z neho by mohla byť s výhľadom na existujúce detské ihrisko. Fajn by bolo, keby sa tam vyskytli nejaké zaujímavé vždyzelené dreviny a na jar tam kvitli cibuľoviny.
• Priamo na mieste , poradiť sa so záhradnými architektmi a doriešiť nejaký zaujímavý vzhľad parčíka aj s chodníkmi a časťami parčíka (pre mladších, starších)
• Skĺbiť všetko dohromady, aby mal možnosti každý si užiť svoje zábavky
• Aby bolo kam si sadnúť, nejaké tie stromy, aby sa park oddelil od cesty, ale aby sa z neho dalo bez problémov naskočiť na bus, keď pôjde, možno vyriešiť nejaký popolník, asi tam budú ľudia aj fajčiť a pod.
• Stromy, zeleň, chodníčky, umelecké dielka, prípadne slúžiace na bezpečnú zábavu deťom, tieň od stromov
• Umiestniť z parku bývalé napájadlá pre kone - využiť ako kochlíky + 1,2 by mohla byť voda, kŕmidlá pre vtáky, pergola, rímsky kôň (môže byť nápaditý - viď Trójsky :-)), smetný kôš (atypický, asi by tam malo byť niečo i pre deti, pretože mamičky tam asi chodiť budú, čo je dobre, no nemyslím si, že by sa z toho malo stať ihrisko)
• Myšlienka rímskeho parčíka je zaujímavý nápad, ale oproti je socialistická, dosť strašná pošta a neďaleko budú nájomné byty spolu s požiarnou zbrojnicou. Parčík by mal byť asi čo najjednoduchší, aby "pasoval" do tohto prostredia, treba prihliadnuť aj na "zapojenie" do prípadnej realizácie terajšieho zeleného pásu idúceho cez obec.
• Konkrétne prvky? Zeleň, dreviny, parkové cestičky - a to vhodne designovo a ergonomicky riešené, fontánky (pitná voda) a zákaz vstupu so psom (!), odpadové koše a mapka starorímskej Gerulaty s legendou


Späť na začiatok
3. Je niečo, čo v parčíku určite nechcete?
Stručný prehľad odpovedí

Veľká skupina ľudí nechce mať na parcele stavbu / zástavbu (28), parkovisko (16) či nevyužitú betónovú plochu. Výhrady sa týkajú aj akéhokoľvek pohostinského zariadenia (4).

Veľa respondentov (18) odmieta aj klasické detské ihrisko, zdôvodňujúc to tým, že už jedno ihrisko je blízko, niekoľko metrov od riešenej plochy. Iní poukazujú aj na blízkosť cesty a možné ohrozenie detí dopravou.

Tretia najväčšia skupina odmieta neporiadok (10), vrátane psích výkalov (5); časť aj prístup psov do parku.

Niektorí respondenti odmietajú prítomnosť detí a všeobecne mladých ľudí, prípadne „feťákov“ a starších ľudí. Vzhľadom na to, že niektoré odpovede vyznievajú diskriminačne, odporúčam nebrať ich do úvahy.

Detaily odpovedí
Zástavba, doprava

Bytovka / bytovky, byty, domy, firma / firmy, stavba, moderné stavby, väčšia stavba, budova, komín, budova - slúžiace na akékoľvek účely, bar, reštaurácia, úrad atď..., bývanie, výškovú budovu - herňa, benzínová pumpa a pod; budovy - dokonale by to zničilo otvorenosť a príjemne navodzujúcu atmosféru, ktoré to miesto má už teraz; betónová plocha, zastavaná plocha; nemala by byť zastavaná, už by sa to nemalo zastavať (28)

Autá

Autá, parkovisko (16)

Detské ihrisko

• Detské Ihrisko (však je skoro oproti; je a bude predsa oproti) (2)
• Klasické detské ihrisko, detské ihrisko (pretože blízko je cesta)
• Pieskovisko, preliezky a iné šialené nápady mamičiek s malými deťmi.
• Bez vybavenia detského ihriska. Detské ihrisko, je to nebezpečné - veľa áut!
• Zachovať a zveľadiť dosiaľ oproti (!) Existujúce. Žiadne ihrisko - je to dedina. (12)

Neporiadok

Smetisko, smeti, odpad, odpadky, špina, bordel, neporiadok, humus, feťácke humusárne, kontajnery (10)

Psy, psie výkaly

Psov a ich fekálie, psie výkaly; Opakujem sa - uviesť stály zákaz vstupu so psom. (5)

Nevyužitá plocha

Nevyužitá / prázdna plocha (4)

Reštauračné zariadenia

Bufety a pod, krčmu (pohostinstvo), stánky s občerstvením, predajné stánky, reštaurácia + bar (4)

Komentáre k spôsobu a účelu spracovania

• Ťažko povedať, či existuje nejaký prvok, typický pre parčík, ktorý by som odmietal. Asi nie. Priestor je tak malý, že si neviem predstaviť, čo parčíkové by sa tam zmestilo a mohlo by byť rušivé.
• Je to dosť malý priestor - nepreplácať.
• Ani teraz to nie je zlé, len je to nevyužité.
• Zrealizovaná zmes názorov ľudí z tejto ankety
• Niečo, čo nebude mať účel športový, alebo len miesto na sedenie
• Žiadne pripomínanie rímskej ríše - je tu múzeum.
• Samotný projekt má vypracovať architekt - peniaze? Ide o obecný majetok - čo referendum. Aj o menšie plochy je v Rusovciach veľký záujem.
• To, čo sa tam nehodí.

Odmietnutie účelu, daného grantom

• Park, parčík, zeleň; Plocha by nemala byť využitá ako zeleň, ani s drobnou mestskou architektúrou (4)

Konkrétne skupiny ľudí

• Zlí ľudia;
• Ignoranti, ktorí neberú ohľad na prostredie a hádžu odpadky na zem. Tí by nemali byť nikde.
• V prvom rade tí mladí ľudia, tak ako som už uviedol vyššie.
• Deti tam nechcem (2)
• Deti, geriatria, feťáci,
• Áno, nechcem, aby tam mladí, sprostí ľudia chodili fetovať
• Voľný vstup deťom - len v prípade, keď budú mať náhubok, môžu vstúpiť
• Dievčatá, baby - II
• Komáre