Rimania na Dunaji - financovanie projektu

Hlavná časť projektu "Rimania na Dunaji" bola financovaná nadáciou Ekopolis v rámci grantového programu Priestory. Z tohto grantového projektu sme získali celkom 150 000,- Sk - tretina bola určená na participačné plánovanie a dve tretiny na realizáciu projektu. Tento grantový program bol financovaný Československou obchodnou bankou.

Ďalších 80 000,- Sk sme získali takisto od nadácie Ekopolis, v rámci grantového programu Ľudia pre stromy. Z nich menšiu časť (asi 30 000,-) sme použili na skrášlenie okolia zdravotného strediska a zvyšok išiel na Rímsky parčík.

Keď sme behom projektu zistili, že financie nestačia na jeho realizáciu, požiadali sme o ďalší grant Nadáciu Pontis. Projekt v rámci grantového kola Tesco pre zdravšie mestá bol podporený v plnej výške - 200 000,- Sk.

Okrem týchto peňazí sme použili aj vlastné zdroje - peniaze, ktoré sme dostali z dvoch percent z daní z príjmov. Konkrétne ide asi o 20 000,- Sk. Projekt tiež podporila mestská časť Bratislava-Rusovce formou prác miestneho podniku Ruseko.

Všetkým donorom týmto srdečne ďakujeme.Sumár financií z hľadiska platcu

Financie z hľadiska donorov
Platca (donor) Nadačný fond Suma Poznámka
Nadácia Pontis Tesco pre zdravšie mestá 200 000,- Sk
Nadácia Ekopolis Priestory 150 000,- Sk
Nadácia Ekopolis Ľudia pre stromy 80 000,- Sk Peniaze z projektu boli na dva účely. Druhým bolo skrášlenie okolia zdravotného strediska.
OZ Natura Rusovce Organizátor projektu 20 739,80 Sk Doplatili sme všetko, čo nevyšlo z iných zdrojov
Spolu 450 739,80 Sk

K tomuto sumáru treba povedať, že uvedená tabuľka zahŕňa iba faktúrované položky. Preto musíme pridať aj tabuľku dobrovoľných darcov:

Dobrovoľní darcovia
Darca Suma Poznámka
Mestská časť Bratislava-Rusovce cca. 40 000,- Sk Odhadovaná hodnota: faktúrovaná cena 79 999,80 Sk bola preplatená v rámci projektu Priestory, ale skutočná hodnota prác, ktoré vykonalo MP Ruseko, bola vyššia.
Občania Rusoviec ??? Ťažko je odhadnúť hodnotu dobrovoľne vykonaných prác v rámci brigád...
Ing. Zuzana Hudeková ??? Projekty budúceho vzhľadu parčíka aj záverečný detailný projekt urobila naša záhradná architektka zadarmo.
Organizátori (vedenie OZ Natura Rusovce a Torana) ??? Všetko organizovanie bolo vykonávané zadarmo. Na projekte sme nemali žiadne osobné zisky.


Sumár financií z hľadiska rozdelenia na faktické časti

Financie z hľadiska rozdelenia na faktické časti
Položka Suma
Participácia, organizovanie projektu 13 295,00 Sk
Stavebná časť (zemné práce, výroba chodníkov) 79 999,80 Sk
Výsadby zelene 82 863,50 Sk
Rímske prvky (lavičky, fontánka, ružica) 269 880,00 Sk
Iné položky (cestovné, občerstvenie) 4 701,50 Sk
Spolu 450 739,80 Sk