Rimania na Dunaji - časový harmonogram aktivít

V nasledovnom zozname sú červenou zvýraznené tie aktivity, v ktorých mali miestni občania možnosť priamo sa zapojiť do plánovania, resp. verejné akcie.

Marec 2006
Apríl 2006
Máj 2006
Jún 2006
Júl - august 2006
September 2006
Október - december 2006
Január - marec 2007