Rimania na Dunaji - plánovací víkend

V rámci projektu „Rimania na Dunaji“ sme 27. mája 2006 zorganizovali verejné plánovanie plochy budúceho „rímskeho parčíka“. Akcia niesla názov „Urobme si park“ a znamenala už druhé participatívne plánovanie v Rusovciach.

Akcie sa aktívne zúčastnilo asi 20 dospelých, ktorí behom dňa najprv diskutovali principiálne o funkcii parčíka, cieľových skupinách, pre ktoré by mal slúžiť, ako aj prvkoch, ktoré by v parčíku mali byť a ich charaktere. Následne v dvoch skupinách tvorili konkrétny návrh rozdelenia plochy, umiestnenia jednotlivých častí a podobne.

V diskusii sa ukázalo, že väčšina názorov ide rovnakým smerom: miestni obyvatelia chcú parčík, ktorý bude slúžiť viacerým generáciám, avšak bez detského ihriska (existujúce detské ihrisko sa nachádza v blízkosti budúceho parčíka). Nebránia sa však umeleckým prvkom, ktoré by boli zároveň úžitkové - pre deti Chcú, aby parčík naozaj mal historického ducha, aby obsahoval prvky, ktoré budú poukazovať na historický rámec obce. Uprednostňujú použitie kameňa pred drevom. Parčík by mal byť odolný voči vandalom, nemal by obsahovať zákutia, do ktorých nie je vidno. Zeleň by mala byť ľahko udržiavateľná Z konkrétnych prvkov najviac zaznievala fontánka s pitnou vodou a malé kamenné bludisko.

Na druhej strane, niektoré názory na seba narážali. Postupne sa v diskusii vyvinuli dva tábory, ktoré potom predstavovali dve plánovacie skupiny. Jedna má víziu parku, ktorý nie je pre deti a podľa možností bez vzrastlej zelene, druhá naopak vidí park ako miesto pre všetky generácie a s tieňom.

Výsledkom plánovania budú tri návrhy, ktoré spracuje záhradná architektka Zuzana Hudeková, ktorá bola účastníčkou plánovania, kde počúvala názory občanov. Tieto návrhy budú vychádzať zo samotného plánovania miestnymi občanmi, ako aj z ankety, ktorá tomuto víkendu predchádzala. Miestni občania si budú môcť následne z týchto troch návrhov ešte vybrať jeden - návrh, ktorý sa nakoniec bude na jeseň tohto roku realizovať.

Akcia obsahovala aj sprievodné aktivity - hry pre deti a koncert živej kapely.


Plánovanie
Planovanie
Pohľad na účastníkov akcie
Planovanie
Planovanie
Diskusia nad jednou zo vznikajúcich máp parčíka
Planovanie
Kreslenie mapky
Planovanie
Planovanie
Zápis z diskusie


Sprievodné aktivity
Planovanie
Maľovanie kameňov
Planovanie
Planovanie
Planovanie
Planovanie