Natura Rusovce - financovanie združenia

Ako neziskové občianske združenie fungujeme najmä na "projektovej" báze: keď máme ideu, čo by sme mohli v Rusovciach zlepšiť či ako pomôcť, hľadáme zdroje predovšetkým u nadácií. Doteraz nám najviac pomohla Nadácia Ekopolis - boli sme podporení vo viacerých projektoch. Tiež nám už podobne pomohla Nadácia Pontis a veľký projekt o rusovskom parku išiel cez Phare CBC (Európske zdroje).

Tieto zdroje sú vždy veľmi presne špecifikované a dôsledne kontrolované. Idú zásadne na materiály a služby, teda nie na odmeny - našu prácu vykonávame zásadne zadarmo. Jedenkrát sme si dovolili odmeniť sa za (ná)ročnú prácu odmenou 1-2000,- Sk :-).

Druhým zdrojom financií sú dobrovoľné dary: niekoľko desiatok tisíc sme dostali od nemenovaného Rusovčana, ktorému aj týmto vyjadrujeme vďaku. Poslúžili najmä na svojpomocnú údržbu parku.

Okrem toho sa uchádzame (keď zákony dovolia) o dve percentá z daní z príjmov. Týmto spôsobom sme posledné roky získali približne 64 000,- Sk, ktoré sme použili aj mimo presne špecifikované výdavky, ktoré ídú cez projekty nadácií - konkrétne sme ich použili na kúpu krovinorezu a na dofinancovanie Rímskeho parčíka.

Finančné sumáre za jednotlivé roky

2002
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Nadácia Ekopolis 35 000,- Začiatok projektu "Rusovský park - vec verejná".
Dar 500,- Dar od zakladateľov združenia
Iné 29,- Úrok
Výdavky
Iné 254,- Vedenie účtu

2003
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Nadácia Ekopolis 30 000,- Projekt "Rusovský park - vec verejná".
Iné 161,50 Úrok
Výdavky
Brigády 1 111,50 Materiál na brigády
Lavičky a infotabuľa 59 000,- Lavičky a infotabuľa v parku - v rámci projektu "Rusovský park - vec verejná".
Odmeny 9 000,- Odmeny organizátorom projektu (6 x 1000,-, 1 x 2000,-).
Rôzne 578,- Občerstvenie pri stretnutí ohľadom ďalšieho projektu, poplatky u notára.
Iné 813,- Vedenie účtu a poplatky v banke

2004
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Nadácia Ekopolis 2 000,- Záverečná platba za projekt "Rusovský park - vec verejná".
Phare CBC - participácia 58 565,- Veľký projekt o rusovskom parku - participačná časť (organizovanie súťaží, vypočutia a plánovacieho víkendu, kancelárske potreby, výroba tričiek)
Phare CBC - prezentácia štúdie 23 624,40 Zebezpečenie medzinárodného seminára a prezentácie štúdie rusovského parku.
Dar od súkromnej osoby 30 000,-
Iné 41,- Úrok v banke.
Výdavky
Odvody 1 388,- Povinné odvody za odmeny.
Phare CBC - participácia 44 611,50 Veľký projekt o rusovskom parku - participačná časť (od kancelárskych potrieb po plač propagačných materiálov)
Starostlivosť o park 28 812,- Kúpa krovinorezu a príslušenstva (benzín, olej).
Rôzne 578,- Občerstvenie pri stretnutí ohľadom ďalšieho projektu, poplatky u notára.
Iné 1 018,- Vedenie účtu a poplatky v banke

2005
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Iné 33,- Úrok v banke.
Výdavky
Údržba parku 305,50 Materiál
Tlač brožúrky 20 849,- Tlač brožúrky - ešte v rámci projektu Phare CBC.
Iné 702,- Vedenie účtu a poplatky v banke.

2006
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Nadácia Ekopolis 170 000,- Projekt Rímskeho parčíka.
Nadácia Pontis 180 000,- Projekt Rímskeho parčíka.
2 % z dane z príjmov 20 240,-
Dar od súkromnej osoby 32 500,-
Iné 115,10 Úroky v banke.
Výdavky
Rímsky parčík 173 572,80 Priame náklady v Rímskom parčíku (od participácie cez stavebné náklady po výsadby)
Údržba parku 192,60 Príslušenstvo ku krovinorezu.
Poplatok u notára 1 1190,- Poplatok pre registráciu združenia ako príjemcu 2 % z dane.
Iné 976,- Vedenie účtu a poplatky v banke.

2007
Príjmy
Položka Suma Poznámka
Nadácia Ekopolis 60 000,- Posledné platby za projekt Rímskeho parčíka.
Nadácia Pontis 20 000,- Záverečná platba za projekt Rímskeho parčíka.
2 % z dane z príjmov 44 050,-
Iné 71,90 Úroky v banke.
Výdavky
Rímsky parčík 273 313,80 Priame náklady v Rímskom parčíku (lavičky, fontánka, kamenná ružica, záverečná otváracia akcia)
Údržba parčíka 10 000,- Následná údržba parčíka na vlastné náklady (kôra, substrát ku kríčkom).
Iné 865,- Vedenie účtu a poplatky v banke.