Činnosť - rusovský park
Brigády
Brigáda

Naše "začiatky", ktoré sa datujú do roku 2003, patrili najmä fyzickej práci v parku. Potrebovali sme sa do niečoho naozaj a prakticky pustiť. Zorganizovali sme množstvo brigád s relatívne slušnou účasťou - bežne nás pracovalo okolo 20. Vysekávali sme náletové bazy, ktorými boli zarastené hlavne okrajové časti parku.

Neskôr sme sa pustili do fyzických úprav parku, tentokrát nie spôsobom organizovania brigád, ktoré majú predsa len obmedzený dosah, ale organizovaním pracovníkov, ktorí pomocou krovinorezu upravovali okrajové časti parku.

Takýto spôsob práce bol možný vďaka donorovi, ktorý nás oslovil behom plánovania v roku 2004 a ktorý počas celého ďalšieho roka financoval túto činnosť. Aj touto cestou mu patrí naša vďaka (na rozdiel od donorov politických strán nemal na nás okrem rozumného využitia peňazí žiadne požiadavky :-)).

Kúpili sme krovinorez a podarilo sa nám vyčistiť bývalú japonskú záhradu do stavu, ktorý nepamätala už dávno, a tiež vyčistiť a ukázať takmer všetky najzarastenejšie časti parku a viaceré lúky. Vďaka týmto zásahom je dnes park neporovnateľne krajší, než pred pár rokmi, aj keď s komplexnou údržbou či rekonštrukciou sa tieto zásahy porovnávať nedajú.

Rusovský park - vec verejná

Druhou veľkou aktivitou v roku 2003 bol projekt, podporený nadáciou Ekopolis. Podarilo sa nám osadiť 22 lavičiek a po dlhých peripetiách aj infotabuľu.

Zároveň sme počas roka uvažovali o tom, ako vtiahnuť verejnosť do procesu tvorby vízie parku. Táto predstava nás stále mátala a smerovala k tomu, že keď sme v lete zistili, že existuje možnosť podať projekt cez Phare, ktorý by obsahoval aj túto časť, chytili sme sa ho. Po rokovaniach so Zuzkou Hudekovou z REC (Regionálne environmentálne centrum) a odborníčkou na občiansku participáciu Kalkou sme projekt na jeseň naštartovali - o tom však až v ďalšej kapitole.

Pretvorenie lavičky

Projekt "Rozvoj partnerstva a turistiky Rusovce-Bruck"
Plánovanie budúceho vzhľadu parku

Projekt s plným názvom "Rozvoj partnerstva v oblasti životného prostredia a turistiky Rusovce-Bruck" bol zatiaľ najväčším sústom, na ktoré sme si trúfli. Jeho záber bol omnoho širší, než by sme sami boli schopní zrealizovať, preto išiel pod hlavičkou obce, pričom hlavný líder projektu bolo Regionálne environmentálne centrum a okrem nás bola partnerom aj rakúska obec Bruck.

Projekt mal za cieľ najmä:

Projekt je veľmi detailne spracovaný na stránkach rusovského parku.