Naša činnosť v celej obci
(Ne)výstavba sídliska v Rusovciach

Na prelome rokov 2003 a 2004 boli plány postaviť v Rusovciach sídlisko bytoviek. Akokoľvek sa stavitelia tvárili, že bude pekné a moderné, postaviť v obci s charakterom dediny a počtom obyvateľov 2000 ľudí sídlisko o sile cca. 6000 ľudí, sa nám zdá byť dodnes absurdné. (Prvá verzia sídliska počítala s 2000 bytovými jednotkami, čo bolo nakoniec stiahnuté na 300 bytov - pre nás však sídlisko je sídlisko, so všetkými sociálnymi a urbanistickými dôsledkami.)

Proti výstavbe sme sa snažili lobovať a zorganizovali sme petičnú akciu - zozbierali sme behom dvoch týždňov skoro 800 podpisov, čo bola asi polovica dospelej populácie obce. Takúto úspešnú petíciu Rusovce ešte nezažili. Napísali sme list pre miestnych poslancov a snažili sme sa mediálne pôsobiť aj v Rusovských novinách. Vďaka tomuto všetkému poslanci len tesne akciu neschválili - z jedenásť poslancov bolo 5 za výstavbu (zlé jazyky hovoria o uplácaní, ale to sa bohužiaľ nedá dokázať, takže to som nepovedal).

Pre informáciu, tu si môžete pozrieť presné znenie listu miestnym poslancom. Dnes sa na tomto území realizuje výstavba rodinných domov, čo nás síce tiež nenadchýňa, ale aspoň absurdite sa nám podario zabrániť.

Rimania na Dunaji
Parčík - marec 2007

Prvá myšlienka vzniku rímskeho parčíka odznela na verejnom stretnutí na jeseň 2005, kde sa riešila otázka využitia plochy pred MÚ v budúcnosti, pričom existoval investičný zámer postaviť tu bytovku so sociálnymi bytmi. Na tomto zhromaždení sa občania vyslovili veľmi jasne proti takýmto plánom. Poslanci miestneho zastupiteľstva následne výstavbu neodsúhlasili.

Obec však nemá prostriedky ani priestor venovať sa budúcnosti tejto plochy, preto sme spolu so spriateleným občianskym združením Torana predložili nadácii Ekopolis zámer vybudovať na tejto nevyužívanej ploche niečo, čo sme nazvali "rímsky parčík". Malo by ísť o parčík v rímskom duchu, teda niečo, čo by svojím vzhľadom pripomínalo túto dobu. To bude korelovať s historickým dedičstvom našej obce - táto verejná plocha sa nachádza pri ceste k múzeu rímskej vojenskej posádky Gerulaty.

Základným atribútom plánovania presného vzhľadu tejto plochy je opäť občianska participácia - občania sami si budú môcť naplánovať, ako má parčík vyzerať, aké prvky má obsahovať.

Na nasledovných podstránkach si môžete pozrieť bližšie detaily tohto projektu:

Projekt bol podporený nadáciou Ekopolis v rámci grantového programu Priestory, financovaného ČSOB, a Ľudia pre stromy, financovaného firmou Skanska. Následne, keď sme behom projektu zistili, že prostriedky nebudú stačiť, bol projekt podporený aj Nadáciou Pontis v rámci grantového programu Tesco pre zdravšie mestá. Finančne prispela aj mestská časť Rusovce. Aj touto cestou ďakujeme za podporu.