Aktuality - čo je nové
Na tejto stránke môžete vidieť aktuálny zoznam toho, čo sa udialo v našich radoch, v Rusovskom parku či celých Rusovciach v poslednom období. Zoznam je zoradený od najnovších udalostí po najstaršie.

Dátum Popis Viac informácií
1. 7. 2007 Osadenie druhého centrálneho prvku v Rímskom parčíku. Fotodokumentácia
31. 3. 2007 Záverečné slávnostné odovzdanie parčíka Rusovčanom. Fotodokumentácia
január 2007 Uzatváranie návrhov na pitnú fontánku a lavičky. Fotodokumentácia
25.11.2006 Brigáda miestnych občanov - výsadby pri zdravotnom stredisku. Fotodokumentácia
28.10.2006 Brigáda miestnych občanov - výsadby v budúcom rímskom parčíku. Fotodokumentácia
23.9.2006 Posledná akcia občianskej participácie pri tvorbe Rímskeho parčíka: hlasovanie medzi tromi návrhmi. Priebeh a fotodokumentácia
20.8.2006 Hotové sú tri návrhy budúceho vzhľadu plochy pred MÚ Rusovce. Návrhy vzhľadu plochy pred MÚ
27.5.2006 V rámci projektu "Rimania na Dunaji" prebehlo verejné plánovanie rímskeho parčíka. Priebeh a fotodokumentácia
marec 2006 Začiatok projektu "Rimania na Dunaji" - projektu o naplánovaní aj realizácii rímskeho parčíka na voľnej ploche oproti miestnemu úradu. Plánovať budú sami občania Rusoviec.  
marec 2006 Spustenie tejto web-stránky.